PENGGUNAAN PPT UNTUK MEMBINA ANIMASI

MS POWER POINT - MEDIA GRAFIK
Perisian Microsoft Power Point mempunyai pelbagai kelebihan terutamanya untuk tujuan Proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah kerana dikatakan mampu meningkatkan pemindahan maklumat. Antara kelebihan penggunan perisian Microsoft Power Point ialah mempunyai ciri media seperti animasi, visual, audio, dan grafik yang dapat menarik minat pelajar dan penonton secara spontan. Selain itu Power Point juga boleh digunakan sebagai alat persembahan (presentation) atau alat bantuan instruksi ( Teaching or Instructional support).

PENGHASILAN "SOLAR SYSTEM" DAN GUNUNG BERAPI DENGAN MENGGUNAKAN MS PPT